Projektování FVE

PV*Sol premium

K projektování používáme software PV*Sol premium, který nám dovoluje podrobnější analýzu a simulaci než ostatní SW na trhu.

Více o programu

Simulace zastínění

Při projektování FVE bereme v úvahu i možnosti potencionálního zastínění ( komín, stromy v okolí ) a tím můžeme umístění Vaší FVE lépe navrhnout což má za následek zvýšení výkonu a tím i zrychlení ekonomické návratnosti.

Zohlednění klimatických dat

Pro výpočet vhodného výkonu FVE je nutné mít dostatek meteorologických dat, které hrají významnou roli při projektování FVE systému. Pro výpočet používamé data z Meteonorm 8.1(i) a simulační modely Hofmann , Hay & Davies.

Výpočet spotřeby a výroby

Na základě spotřeby Vaší domácnosti ( roční nebo po jednotlivých měsících ) Vám spočítáme kolik elektřiny vyrobíte a kolik odeberete z distribuční soustavy.

Více…