Informace NZÚ

Dotační program NZÚ
( Nová zelená úsporám)

– platnost od 1.října 2021 do konce roku 2025.
– systémy do velikosti 10 kWp a výše podpory až 200 000 Kč.
– dotčené obce 20 000 Kč. 

– instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
– instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
– instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tep. čerpadla – 100 000 Kč
– za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
– za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

WEB – NZÚ

Dotační program NZÚ-Light

Dotace na pořízení v rámci dotačního programu NZÚ Light : 90 000 Kč


• Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
• Podporují se opatření provedená po 12. září 2022
• Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci     na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light

Kdo může žádat:

• Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
• Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Jak požádat o dotaci :

• Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
• Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení pracíUPOZORNĚNÍ – Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.


PODMÍNKA – Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.WEB – NZÚ Light