Optimalizace projektu

Nejste si jisti, že nabízené řešení dodavatelem FVE je pro Vás to správné.

Nabízíme proveření daného řešení v programu PV*Sol premium

Náklady

Od začátku bereme v potaz Vaše investiční náklady.

Dotace

Prověření možnosti financování pomocí dotačních programů

Dodavatelé

Nejsme vázáni na žádného dodavatele technologií.

Ekonomická analýza

Zpracujeme návratnost Vaší investice

Poplatek

Poplatek za zpracování ( 2500 Kč ) Vám při realizaci FVE naší společností odečteme z celkové ceny. Jinak náš výstup můžete použít jako podklad pro dotaci NZÚ.